Vesak Day 2015


Donate

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 สมาคมทักษิณแห่งนิวยอร์ค นำโดย คุณสมพร เกิดลาภ นายกสมาคมฯ คณะกรรมการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ในภาคเช้า มีการทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ส่วนในภาคบ่าย ได้มีแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระมหาวิชัย ถวายผ้าป่า สวดมนต์ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ถวายดอกไม้ ธูป เทียน แด่พระประธานในพระอุโบสถ รับพรมน้ำพระพุทธมนต์จากท่านพระมหาประดิษฐ์ ญาณฺกิตฺติ ท่านเจ้าอาวาส เป็นอันเสร็จพิธี ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านโดยทั่วกัน....