ขอเชิญชมละครเรื่อง วันทอง "The Trial of Wanthong"


Donate

ขอเชิญชมละครเรื่อง วันทอง วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เริ่มเวลา 2pm
at Vajiradhammapadip Temple 110 Rustic Rd, Centereach 11720.
คณะผู้ปกครอง ครู นักแรียน ร่วมกับคณะละครมรดกใหม่ นำโดยอาจารย์ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง และคณะ ร่วมจัดงานละครมรดกใหม่ เรื่อง นางวันทอง
กำหนดการ
เวลา 14.00 น. พิธีเปิดงาน
เวลา 14.00-15.30 น. ชมละครจากคณะมรดกใหม่ เรื่อง วันทอง