งานวันวิสาขบูชา ปี 2557


Donate

วัดวชิรธรรมปทีป ได้จัดงานวันวิสาขบูชา ณ วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 เจ้าภาพคือ สมาคมทักษิณ (ปักษ์ใต้) นำโดย คุณบุญญาพร ดำรักษ์ และคณะ พร้อมด้วยญาติโยมในนิวยอร์กและใกล้เคียง ในการนี้คณะศิษย์องค์กวนอิมได้ทำบุญสร้างเจดีย์ด้วย ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ ขออนุโมทนาสาธุ วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก