โรงเรียนภาคฤดูร้อน 2560


Donate

โรงเรียนภาคฤดูร้อนวัดวชิรธรรมปทีป
เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป
เข้าเรียนภาษาไทย-วัฒนธรรมไทยและนาฏศิลป์
เปิดเรียนวันพุธที่ 5 กรกฎาคน 2560
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดำเนินการสอนโดย ครูยินดีและครูป้อน