ทำบุญวันมหารำลึก"พระเทพกิตติโสภณ"


Donate


ขอเชิญร่วมทำบุญวันมหารำลึก 
“พระเทพกิตติโสภณ”
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลอง ไอส์แลนด์ 

- เจ้าภาพถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป
- เจ้าภาพถวายพระสงฆ์ทักษิณานุปทาน 20 รูป
- เจ้าภาพโรงทานการกุศล

เวลา 10.45 น. ร่วมทำบุญตักบาตรปัจจัยพระสงฆ์ 30 รูป
จองเป็นเจ้าภาพได้ที่ 631-471-8006  หรือ 914-699-5778