ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ-ออกพรรษา


Donate

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโรโรหณะ-ออกพรรษา
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลอง ไอส์แลนด์