โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมปทีป เปิดรับสมัครนักเรียน


Donate

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก
เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป 
เรียนพุทธศาสนา, ภาษาไทย, ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจสมัครติดต่อได้ที่
นายอดิศร มหาสัทธา (ครูเอฟ) โทร. 631-538-8782
นายพีรพล อุดมลาภ (ครูคิว) โทร. 631-538-7881